ΠΕΓΙΑ ΟΛΓΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 47278 | Fide: 25858440 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 895 0
2023B 895 0
2023Α 895 0
2022B 895 0
2022A 895 0
2021B 895 0
2021A 895 0
2020B 895 0
2020A 895 1
2019B 884 1
2019A 865 12
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι