ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 47280 | Fide: 25857258 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1209 8
2023Α 1305 15
2022B 1154 10
2022A 1106 9
2021B 1124 8
2021A 1072 0
2020B 1072 1
2020A 1076 13
2019B 1054 11
2019A 910 8
2018B 940 7
2018A 891 27
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -