ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 47281 | Fide: 25857428 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1063 0
2023Α 1063 0
2022B 1063 0
2022A 1063 0
2021B 1063 0
2021A 1063 0
2020B 1063 0
2020A 1063 0
2019B 1063 0
2019A 1063 0
2018B 1063 0
2018A 1063 6
2017B 1082 1
2017A 1084 10
2016B 1014 28
2016A 1043 4
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι