ΚΟΦΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 47282 | Fide: 25857193 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1228 2
2022B 1246 7
2022A 1252 3
2021B 1277 5
2021A 1313 0
2020B 1313 0
2020A 1313 4
2019B 1278 11
2019A 1148 6
2018B 1138 15
2018A 1168 12
2017B 989 4
2017A 959 14
2016B 877 11
2016A 1008 7
2015B - 0
Παλαιότερα -