ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 47285, Fide: 25865897

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι