ΓΑΡΓΕΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 47287 | Fide: 42102804 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 890 0
2023Α 890 0
2022B 890 0
2022A 890 0
2021B 890 0
2021A 890 0
2020B 890 0
2020A 890 4
2019B 956 0
2019A 956 0
2018B 956 0
2018A 956 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι