ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47289 | Fide: 25879693 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1139 0
2023Α 1139 0
2022B 1139 0
2022A 1139 0
2021B 1139 0
2021A 1139 0
2020B 1139 7
2020A 1083 27
2019B 1365 27
2019A 1087 8
2018B 1050 5
2018A 1045 13
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι