ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1975, ΕΣΟ: 47294, Fide: 25859501

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1188 0
2020A 1188 0
2019B 1188 6
2019A 1174 0
2018B 1174 0
2018A 1174 0
2017B 1174 0
2017A 1174 5
2016B 1132 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι