ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1975, ΕΣΟ: 47294 | Fide: 25859501 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1188 0
2023B 1188 0
2023Α 1188 0
2022B 1188 0
2022A 1188 0
2021B 1188 0
2021A 1188 0
2020B 1188 0
2020A 1188 0
2019B 1188 6
2019A 1174 0
2018B 1174 0
2018A 1174 0
2017B 1174 0
2017A 1174 5
2016B 1132 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι