ΚΑΦΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 47299 | Fide: 25846213 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A - 5
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι