ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 47301, Fide: 25865650

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 844 0
2020B 844 0
2020A 844 0
2019B 844 0
2019A 844 1
2018B 855 0
2018A 855 0
2017B 855 2
2017A 847 0
2016B 847 8
2016A - 3
2015B - 0
Παλαιότερα -