ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47314 | Fide: 25858548 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 919 0
2023B 919 0
2023Α 919 0
2022B 919 0
2022A 919 0
2021B 919 0
2021A 919 0
2020B 919 0
2020A 919 7
2019B 868 0
2019A 868 5
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 1
2015B - 0
Παλαιότερα -