ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47315 | Fide: 25858521 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1738 26
2023Α 1726 24
2022B 1621 25
2022A 1532 20
2021B 1498 16
2021A 1380 0
2020B 1380 0
2020A 1380 15
2019B 1338 10
2019A 1250 13
2018B 1141 0
2018A 1141 10
2017B 1032 6
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -