ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η/Γ: 08/1980, ΕΣΟ: 47323 | Fide: 25860496 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1098 0
2023Α 1098 0
2022B 1098 0
2022A 1098 0
2021B 1098 0
2021A 1098 0
2020B 1098 0
2020A 1098 0
2019B 1098 0
2019A 1098 0
2018B 1098 0
2018A 1098 0
2017B 1098 0
2017A 1098 0
2016B 1098 0
2016A 1098 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι