ΜΕΛΙΣΣΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 01/1980, ΕΣΟ: 47324, Fide: 25848836

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1205 0
2020B 1205 0
2020A 1205 0
2019B 1205 0
2019A 1205 1
2018B 1239 3
2018A 1217 6
2017B 1199 0
2017A 1199 7
2016B 1193 4
2016A 1215 7
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι