ΠΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/1976, ΕΣΟ: 47325 | Fide: 25860682 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1016 0
2023Α 1016 0
2022B 1016 0
2022A 1016 0
2021B 1016 0
2021A 1016 0
2020B 1016 0
2020A 1016 0
2019B 1016 0
2019A 1016 0
2018B 1016 0
2018A 1016 5
2017B 928 4
2017A 907 0
2016B 907 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι