ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1984, ΕΣΟ: 47331 | Fide: 25846094 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1429 1
2022B 1448 0
2022A 1448 0
2021B 1448 0
2021A 1448 0
2020B 1448 1
2020A 1441 0
2019B 1441 0
2019A 1441 8
2018B 1361 0
2018A 1361 7
2017B 1405 0
2017A 1405 4
2016B 1374 0
2016A 1374 5
2015B - 0
Παλαιότερα -