ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 47338 | Fide: 25857100 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 968 0
2023B 968 0
2023Α 968 0
2022B 968 0
2022A 968 0
2021B 968 0
2021A 968 0
2020B 968 4
2020A 927 15
2019B 931 2
2019A 949 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -