ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Η/Γ: 02/1974, ΕΣΟ: 47341, Fide: 25859609

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1530 0
2020A 1530 0
2019B 1530 0
2019A 1530 0
2018B 1530 0
2018A 1530 0
2017B 1530 0
2017A - 3
2016B 1530 0
2016A 1530 1
2015B - 0
Παλαιότερα -