ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 47356, Fide: 25863509

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1208 0
2020B 1208 0
2020A 1208 20
2019B 944 1
2019A 969 19
2018B 1002 10
2018A 1076 11
2017B 1009 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -