ΜΑΚΕΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 47361 | Fide: 25871129 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 842 0
2023B 842 0
2023Α 842 0
2022B 842 0
2022A 842 0
2021B 842 0
2021A 842 0
2020B 842 0
2020A 842 0
2019B 842 6
2019A - 4
2018B - 4
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι