ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 47398 | Fide: 25862065 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 944 0
2022B 944 0
2022A 944 0
2021B 944 0
2021A 944 0
2020B 944 0
2020A 944 0
2019B 944 5
2019A 954 0
2018B 954 8
2018A 943 10
2017B 887 9
2017A 858 1
2016B 861 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -