ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 47401 | Fide: 25855964 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 927 0
2023Α 927 0
2022B 927 0
2022A 927 0
2021B 927 0
2021A 927 0
2020B 927 0
2020A 927 0
2019B 927 0
2019A 927 0
2018B 927 0
2018A 927 2
2017B 893 8
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι