ΚΑΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 47405 | Fide: 25857126 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1324 0
2022A 1324 0
2021B 1324 0
2021A 1324 0
2020B 1324 3
2020A 1325 14
2019B 1164 11
2019A 1134 23
2018B 932 9
2018A 874 4
2017B 860 7
2017A 846 6
2016B 844 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -