ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/1970, ΕΣΟ: 47406 | Fide: 25867202 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 959 0
2023Α 959 0
2022B 959 0
2022A 959 3
2021B 983 4
2021A 1012 0
2020B 1012 5
2020A 960 0
2019B 960 26
2019A 1127 22
2018B 1107 16
2018A 1152 17
2017B 1153 11
2017A 1051 12
2016B 988 11
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -