ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 47407 | Fide: 25860852 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 866 0
2023Α 866 0
2022B 866 0
2022A 866 0
2021B 866 0
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 0
2019A 866 6
2018B 830 0
2018A 830 6
2017B 800 0
2017A 800 6
2016B - 4
2016A - 2
2015B - 0
Παλαιότερα -