ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 08/1990, ΕΣΟ: 47408 | Fide: 25861875 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1083 0
2022A 1083 0
2021B 1083 0
2021A 1083 0
2020B 1083 0
2020A 1083 0
2019B 1083 0
2019A 1083 0
2018B 1083 0
2018A 1083 0
2017B 1083 0
2017A 1083 0
2016B 1083 0
2016A 1083 5
2015B - 0
Παλαιότερα -