ΜΠΑΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/1973, ΕΣΟ: 47409 | Fide: 25856634 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1160 0
2021B 1160 0
2021A 1160 0
2020B 1160 0
2020A 1160 10
2019B 1154 4
2019A 1190 11
2018B 1251 0
2018A 1251 13
2017B 1251 7
2017A 1243 30
2016B 1074 0
2016A 1074 18
2015B - 0
Παλαιότερα -