ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/1968, ΕΣΟ: 47411 | Fide: 25861662 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1156 0
2023Α 1156 0
2022B 1156 0
2022A 1156 0
2021B 1156 0
2021A 1156 0
2020B 1156 0
2020A 1156 0
2019B 1156 0
2019A 1156 0
2018B 1156 0
2018A 1156 3
2017B 1177 0
2017A 1177 5
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -