ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 47416, Fide: 25857398

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 16
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -