ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 47417 | Fide: 25865129 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1118 0
2023Α 1118 0
2022B 1118 0
2022A 1118 0
2021B 1118 0
2021A 1118 0
2020B 1118 0
2020A 1118 3
2019B 1076 19
2019A 972 19
2018B 877 15
2018A 929 9
2017B 893 10
2017A 830 9
2016B 830 10
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι