ΣΙΜΗΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 47437 | Fide: 25863452 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1012 0
2022B 1012 0
2022A 1012 0
2021B 1012 0
2021A 1012 0
2020B 1012 0
2020A 1012 0
2019B 1012 1
2019A 1015 1
2018B 1022 10
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -