ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 47441 | Fide: 25856731 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1270 0
2022B 1270 0
2022A 1270 0
2021B 1270 0
2021A 1270 0
2020B 1270 0
2020A 1270 0
2019B 1270 0
2019A 1270 0
2018B 1270 0
2018A 1270 2
2017B 1282 8
2017A 1289 4
2016B 1237 8
2016A 1227 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι