ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 47445 | Fide: 25873687

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 915 2
2021B 903 0
2021A 903 0
2020B 903 5
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -