ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/1965, ΕΣΟ: 47449, Fide: 25864548

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1198 0
2020A 1198 0
2019B 1198 0
2019A 1198 7
2018B 1255 0
2018A 1255 0
2017B 1255 4
2017A 1298 0
2016B 1298 5
2016A 1460 2
2015B - 0
Παλαιότερα -