ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/1969, ΕΣΟ: 47451, Fide: 25868195

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1052 0
2020A 1052 0
2019B 1052 0
2019A 1052 0
2018B 1052 0
2018A 1052 0
2017B 1052 0
2017A 1052 0
2016B 1052 6
2016A 1460 2
2015B - 0
Παλαιότερα -