ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/1969, ΕΣΟ: 47451 | Fide: 25868195 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1042 1
2022B 1052 0
2022A 1052 0
2021B 1052 0
2021A 1052 0
2020B 1052 0
2020A 1052 0
2019B 1052 0
2019A 1052 0
2018B 1052 0
2018A 1052 0
2017B 1052 0
2017A 1052 0
2016B 1052 6
2016A 1460 2
2015B - 0
Παλαιότερα -