ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/1983, ΕΣΟ: 47455 | Fide: 25862251 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1227 0
2021B 1227 0
2021A 1227 0
2020B 1227 0
2020A 1227 0
2019B 1227 0
2019A 1227 0
2018B 1227 0
2018A 1227 0
2017B 1227 0
2017A 1227 0
2016B 1227 0
2016A 1227 4
2015B - 0
Παλαιότερα -