ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 47463 | Fide: 25851551 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 909 0
2023B 909 0
2023Α 909 0
2022B 909 0
2022A 909 0
2021B 909 0
2021A 909 0
2020B 909 0
2020A 909 0
2019B 909 5
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι