ΝΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 02/1974, ΕΣΟ: 47470 | Fide: 25862642 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 988 0
2023Α 988 0
2022B 988 0
2022A 988 0
2021B 988 0
2021A 988 0
2020B 988 0
2020A 988 0
2019B 988 0
2019A 988 16
2018B 890 4
2018A 922 32
2017B 926 11
2017A 882 19
2016B 800 7
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι