ΛΑΡΚΙΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 47476 | Fide: 25855760 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1128 7
2022B 1181 0
2022A 1181 4
2021B 1225 9
2021A 1143 0
2020B 1143 9
2020A 1122 25
2019B 1333 29
2019A 1007 11
2018B 1022 14
2018A 921 7
2017B 950 8
2017A 914 7
2016B 916 6
2016A 998 1
2015B - 0
Παλαιότερα -