ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1994, ΕΣΟ: 47485

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 978 0
2021A 978 0
2020B 978 0
2020A 978 0
2019B 978 0
2019A 978 0
2018B 978 0
2018A 978 0
2017B 978 0
2017A 978 0
2016B 978 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -