ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 47489 | Fide: 25854046 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1045 0
2023B 1045 6
2023Α 983 13
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -