ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 47489, Fide: 25854046

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι