ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 47518 | Fide: 25860399 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1461 0
2021B 1461 0
2021A 1461 0
2020B 1461 0
2020A 1461 6
2019B 1400 4
2019A 1369 4
2018B 1370 17
2018A 1459 6
2017B 1413 0
2017A 1413 10
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -