ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/1972, ΕΣΟ: 47519 | Fide: 25860712 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1246 0
2022A 1246 0
2021B 1246 0
2021A 1246 0
2020B 1246 2
2020A 1276 5
2019B 1313 0
2019A 1313 13
2018B 1367 7
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -