ΚΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1993, ΕΣΟ: 47521, Fide: 25860003

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1335 0
2020B 1335 0
2020A 1335 0
2019B 1335 0
2019A 1335 0
2018B 1335 0
2018A 1335 0
2017B 1335 0
2017A 1335 2
2016B 1351 0
2016A 1351 5
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι