ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1971, ΕΣΟ: 47542, Fide: 25854461

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1109 0
2020B 1109 0
2020A 1109 1
2019B 1092 0
2019A 1092 3
2018B 1082 0
2018A 1082 2
2017B 1028 0
2017A 1028 4
2016B 1041 16
2016A 1203 9
2015B - 0
Παλαιότερα -