ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 47545 | Fide: 25860844 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 0
2016B 830 5
2016A - 4
2015B - 0
Παλαιότερα -