ΣΑΜΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 47554 | Fide: 25892711 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 995 0
2023Α 995 0
2022B 995 0
2022A 995 0
2021B 995 0
2021A 995 0
2020B 995 0
2020A 995 5
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -