ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 47555 | Fide: 25892690 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -