ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 09/1966, ΕΣΟ: 47559 | Fide: 25862219 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1017 0
2023Α 1017 0
2022B 1017 0
2022A 1017 0
2021B 1017 0
2021A 1017 0
2020B 1017 0
2020A 1017 5
2019B 967 0
2019A 967 4
2018B 927 0
2018A 927 9
2017B 921 5
2017A 891 9
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -