ΤΕΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 47579 | Fide: 25857967 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
2017B 1092 0
2017A 1092 0
2016B 1092 0
2016A 1092 2
2015B - 0
Παλαιότερα -